Coin. Centrum obsługi inwestycji nieruchomości

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU I OBIEKTY KULTUROWO-PRZYRODNICZE

szkotowoInwestując w nieruchomość należy mieć na uwadze przestrzeń ją otaczającą, bowiem jest ona równie istotna jak architektura. To ona wpływa na recepcję przedsięwzięcia i odpowiada za pierwsze wrażenie oraz samopoczucie przebywających w nim uczestników. Każde miejsce posiada swojego ducha– genius loci na które składa się środowisko naturalne, historia, czynniki kulturowe.

Na życzenie klienta podejmujemy się kształtowania i rewaloryzacji przestrzeni, zarówno tych niewielkich, wpisanych w krajobraz miejski jak dużych i założeń parkowo-ogrodowych czy rekreacyjnych. Dysponując zespołem ekspertów jesteśmy w stanie profesjonalnie przeprowadzić prace z zakresu architektury krajobrazu realizując prace projektowe, wykonawcze, nadzorcze. Naszym celem jest stworzenie oryginalnej koncepcji, która uwzględniając zarówno czynniki naturalne jak i kulturowe dziedzictwo obszaru na którym lokowana jest inwestycja, będzie również odpowiadać potrzebom i oczekiwaniom inwestora tak, by wykreować przestrzeń harmonijnie wpisującą się w otoczenie, a jednocześnie posiadającą unikalny charakter. Oferujemy kompleksowe usługi związane z zagospodarowaniem przestrzeni, obejmujące:

  • doradztwo w zakresie stworzenia całościowej koncepcji inwestycji tworzącej harmonijną całość z otoczeniem, architekturą, charakterem miejsca oraz smakiem właściciela,
  • projekt – odpowiadający indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom,
  • artystyczną aranżację przestrzeni
  • nadzór i wykonawstwo

Koncepcja zagospodarowania terenów pokopalnianych nad jeziorem Szkotowskim 2010

PARTNERSTWO