Coin. Centrum obsługi inwestycji nieruchomości

SZKOTOWO - PROJEKT ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ Z USŁUGAMI

Teren naszej inwestycji to obszar 10 hektarów w południowej części Szkotowa w gminie Kozłowo, w powiecie nidzickim. Nieruchomość położona jest przy dawnym XVIII-wiecznym trakcie oraz przy granicy Obszaru Krajobrazu Chronionego Dolin Rzek Nidy i Szkotówki. Odległość do plaży Jeziora Szkotowskiego – 2 km, odległość od trasy S7 – 7 km, odległość od Warszawy – 168 km.

Na nieruchomości znajduje się ujęcie wody, doprowadzona jest kanalizacja i energia.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo przewiduje następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego na naszym obszarze:

  • podstawowa funkcja: główny ośrodek koncentracji funkcji, mieszkaniowych, gospodarczych i społeczno-kulturowych w gminie
  • podstawowe kierunki zagospodarowania: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i zagrodowe, funkcja turystyczna i wypoczynkowa w tym agroturystyka i rekreacja indywidualna;
  • uzupełniające kierunki zagospodarowania: rozwój działalności gospodarczych rolniczych oraz rozwój działalności gospodarczych nierolniczych;
  • ograniczenie lokalizacji inwestycji mogących znacząco wpływać na środowisko.

Okolice wioski to malownicze wzgórza morenowe z lasami, jeziorami i strumieniami. Teren naszej inwestycji nazywany jest Wzgórzem Scottaw – w nawiązaniu do XIV-wiecznej nazwy pobliskiej rzeki Szkotówki. Szkotowo to wioska lokowana w 1348 roku, ze śladami osadnictwa sięgającymi kilku tysięcy lat, gdzie dawniej znajdował się gród obronny, a według legendy pierwszymi osadnikami byli Szkoci. W XV wieku osiedlił się tu znany polski ród Kostków.

W sierpniu w 1914 roku rozegrały się tu ważne starcia bitwy pod Tannenbergiem. W pobliżu znajduje się również stanowisko archeologiczne – pozostałości średniowiecznego młynowiska Patorra, z którym związana jest legenda młynarza z Hiszpanii. Wzgórze jest w dużej części wyeksponowane w kierunku południowo-zachodnim, tworząc doskonałe warunki do wykorzystania zasobów odnawialnych takich jak energia słoneczna i wiatr oraz dla ekspozycji roślin ciepłolubnych. Wzgórze jest zwieńczone zagajnikiem oraz sąsiaduje z terenem lasów państwowych i gruntów rolnych. Jego wysokość w najwyższym punkcie to 214 m n.p.m., natomiast wysokość względna wynosi 24 metry. Łagodne nachylenie zbocza, płaska powierzchnia u jego stóp oraz malowniczość całego terenu daje możliwość wykorzystania go rekreacyjnie.

 

Poszukujemy partnerów zainteresowanych współpracą przy realizacji projektu zabudowy mieszkaniowej z usługami agroturystycznymi i rekreacyjnymi.

 

PARTNERSTWO