Coin. Centrum obsługi inwestycji nieruchomości

POSPÓŁKI I PIASKI

 

 
pospółkaPospółka – wielofrakcyjny materiał niesortowany złożony z mieszaniny piasku i żwiru, o uziarnieniu granicznym od 0,075 mm do 63 mm. Zwany piaskiem kopalnianym ze względu na fakt, że pozyskiwany jest wprost ze ściany.

Ze względu na swe właściwości mechaniczne i filtracyjne oraz dużą nośność znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie i drogownictwie:

 • jako materiał do wykonywania nasypów, zasypywania wykopów,
 • jako materiał do wymiany podłoża pod skomplikowane obiekty budowlane oraz podbudowa pod fundamenty,
 • do wykonania warstw odsączających nasypów drogowych oraz warstw filtracyjnych przy budowie autostrad i oczyszczalni ścieków,
 • do produkcji betonów i prefabrykatów budowlanych,
 • ze względu na właściwości zagęszczające nadaje się również do budowy nawierzchni dróg gruntowych.

 

piasekPiasek – skała osadowa złożona z luźnych mas ziaren nie spojonych lepiszczem, powstała w wyniku mechanicznego wietrzenia minerałów składowych skał litych, które nie uległy rozpuszczeniu pod wpływem działania wody. Zazwyczaj w skład piasków wchodzą ziarna kwarcu, miki, skaleni lub wapieni, o wielkości od 0,0625 do 2 mm.
W zależności od frakcji i zawartości zanieczyszczeń wyznaczane są parametry jakościowe piasku.
W postaci nieprzetworzonej piaski znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie oraz budownictwie drogowym:

 • piasek budowlany do wykonawstwa ziemnych robót budowlanych i zapraw murarskich,
 • podsypka pod kostkę brukową i bruki,
 • materiał do wypełnienia sączków,
 • po odpowiednim przetworzeniu stanowi materiał do produkcji betonu i mas bitumicznych.
   

Pospółki i piaski

PARTNERSTWO