Coin. Centrum obsługi inwestycji nieruchomości

ROZPOZNAWANIE ZŁÓŻ TORFU

torfNasza pracownia oferuje profesjonalne usługi związane z badaniami i gospodarowaniem na terenach podmokłych i torfowiskach:

 • badania rozpoznawcze mokradeł, obszarów podmokłych, rojstów pod kątem występowania złóż torfów i gytii obejmujące: budowę, miąższość, podstawowe właściwości tj. rodzaj, stopień rozkładu, popielność, odczyn zasobów, profile stratygraficzne, skład chemiczny, zasięg torfowiska,
 • wyznaczenie kierunków zagospodarowania terenów podmokłych - rozpoznanie optymalnego sposobu użytkowania i ocena przydatności złóż torfów i gytii,
 • profesjonalna ocena opłacalności eksploatacji,
 • kompletowanie dokumentacji geologicznej, geodezyjnej i prawnej złóż torfów, borowin, gytii,
 • Regulacja stosunków wodnych na terenach podmokłych, zabagnionych i torfowiskach.
 • Zabiegi renaturyzacji i ochrony torfowisk,
 • Kompleksowa obsługa prac związanych z eksploatacją, ochroną i zagospodarowaniem terenów podmokłych i torfowisk.

 

Torf jest surowcem naturalnym powstałym w wyniku procesów powolnego rozkładu szczątków roślinnych zachodzących w warunkach nadmiernej wilgotności, przy ograniczonym dostępie powietrza, w efekcie którego materia organiczna zostaje wzbogacona o substancje mineralne, takie jak: węgiel, krzemionka, brom, żelazo, potas, magnez, mangan, cynk i fosfor. Poza tym torf zawiera kwasy huminowe i ich sole, hemicelulozę, celulozę oraz ligninę. Właściwości torfu uzależnione są od składu florystycznego zbiorowisk torfotwórczych oraz stosunków wodnych i klimatycznych. Wzajemny stosunek części organicznych i nieorganicznych jest podstawą do podziału torfu na pochodzący z torfowisk niskich, bogatych florystycznie, wysokich, które cechują się wyższym stopniem rozkładu, cenniejszych z punktu widzenia właściwości leczniczych oraz przejściowych.

Od wieków torf znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki:

 • w przemyśle, jako surowiec energetyczny: opał (brykiety torfowe lub tzw. koks torfowy) i surowiec do produkcji energii elektrycznej (Irlandia, Szkocja), produkty na bazie torfu znajdują także bogate zastosowanie w przemyśle chemicznym i włókienniczym (wełnianka torfowa), wyroby z torfów wykorzystywane są także jako adsorbenty zanieczyszczeń powietrza, gazów, cieczy i ciał stałych w instalacjach filtrowych,
 • historycznie torf znajdował zastosowanie w budownictwie – brykiety wycinane z torfu służyły jako materiał budowlany, często do wypełniania konstrukcji szkieletowych, domieszki torfowe stosowano również do produkcji płyt izolacyjnych,
 • w rolnictwie i ogrodnictwie torf niski stosowany jest do produkcji nawozów torfowych i ziemi ogrodniczej oraz doniczek jednorazowych do sadzonek,
 • w medycynie jako preparat leczniczy i kosmetyczny.

torfiarz

PARTNERSTWO