Coin. Centrum obsługi inwestycji nieruchomości

GOSPODARKA WODNA NA NIERUCHOMOŚCIACH

 • Uzyskiwanie pozwoleń wodno – prawnych
 • Odtwarzanie i regulacja stosunków wodnych na gruntach rolnych
 • Tworzenie zbiorników wodnych
 • Uzgodnienia administracyjno-prawne i budowa obiektów małej retencji
 • Zabiegi przyrodnicze przy ochronie obszarów wodnych
 • Prowadzenie procedur decyzji środowiskowych
 • Ocena środowiskowa zbiorników i obszarów wodnych
 • Prowadzenie konsultacji społecznych przy nowych inwestycjach na obszarach wodnych
 • Eksploatacja kopalin użytecznych poniżej lustra wody
 • Małe elektrownie wodne
 • Zarządzanie zasobami wodnymi
 • Doradztwo w prowadzeniu gospodarki rybackiej

gospodarka wodna

PARTNERSTWO