Coin. Centrum obsługi inwestycji nieruchomości

SCOTTAW - PROJEKT PROMOCJI INWESTYCJI TURYSTYCZNYCH

 

Scottaw eventy

Projekt Scottaw to program promocji usług i inwestycji turystycznych na terenie gminy Kozłowo, położonej w województwie warmińsko-mazurskim, na szlaku bitwy grunwaldzkiej. Bazując na wiedzy o kulturowym dziedzictwie tych terenów, jesteśmy zaangażowani w tworzenie zintegrowanej oferty aktywnego wypoczynku w regionie. Od lat współpracujemy z władzami lokalnymi, realizując projekty mające na celu wypromować walory okolicy.

Między innymi, na potrzeby gminy przeprowadziliśmy inwentaryzację młynowisk, dawniej znajdujących się na terenie gminy, której celem jest wprowadzenie ich do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo jako obiektów inwestycyjnych. W ramach projektu Scottaw współpracujemy również przy wydawaniu Lokalnego Kwartalnika Zaczarowany Młyn, promującego historię i turystyczne walory regionu, prowadzimy także stronę i fanpage na Facebooku.

Scottaw to także przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, których najlepszym przykładem jest Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski, który odbył się w 2012 roku. W ramach projektu Scottaw organizujemy ofertę tematycznych eventów nawiązujących do kultury, tradycji i historii tych stron. Szczególną uwagę zwracamy na tradycyjne sposoby gospodarowania i produkcji rolnej przywracając pamięć o zapomnianych rzemiosłach, takich jak torfiarstwo, zielarstwo, olejarstwo, młynarstwo. Te zapomniane dziś branże mają głęboki walor edukacyjny i historyczny, ale także stanowią atrakcyjny wyróżnik na mapie turystycznej okolicy.

Celem projektu Scottaw jest stworzenie innowacyjnego produktu turystycznego na tym obszarze, wykorzystującego potencjał rekreacyjny i inwestycyjny regionu, urzekającego ciszą i bliskością natury, odległego zaledwie o dwie godziny drogi od Warszawy.

 

Oferta Scottaw 

W ramach projektu oferujemy kompleksową obsługę inwestycji budowlanych i turystycznych na terenie gminy Kozłowo. Dzięki doświadczeniu i znajomości okolicy jesteśmy w stanie świadczyć najwyższej jakości usługi doradcze w zakresie stworzenia koncepcji inwestycyjnej, doboru odpowiedniej lokalizacji, analizy możliwości realizacji i opłacalności inwestycji. Pomagamy w przeprowadzeniu analiz stanu prawnego nieruchomości oraz procedur administracyjnych, także oferujemy zastępstwo inwestorskie w sprawach związanych z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Mamy doświadczenie w  przeprowadzaniu inwentaryzacji i tworzeniu opracowań studialnych. Współpracujemy z firmami projektowymi oraz prowadzimy nadzór budowlany i generalne wykonawstwo, a także remonty i rozbudowy obiektów zabytkowych.

Oferujemy także usługi prowadzenia programów promocji i komunikacji społecznej dla inwestycji. Tworzymy koncepcje akcji informacyjnych i wydarzeń promujących realizowane przedsięwzięcia. Kreujemy pozytywny wizerunek realizowanej inwestycji w mediach i wśród lokalnej społeczności poprzez działania takie jak:

  • inauguracja realizacji projektu, m.in. położenie kamienia węgielnego pod budowę itp.,
  • organizacja wydarzeń artystycznych, m.in. wystaw malarsko-rzeźbiarskich, plenerów artystycznych, koncertów,
  • organizacja imprez plenerowych, festiwali, pikników, warsztatów tematycznych,
  • konferencje prasowe, kontakty z mediami, redakcja materiałów informacyjnych.

scottaw

PARTNERSTWO