Coin. Centrum obsługi inwestycji nieruchomości

DROGOWE MIESZANKI STABILIZACYJNE I MROZOODPORNE

 

mieszanki drogoweMieszanki stabilizacyjne i mrozoodporne – to mieszanki kruszyw naturalnych lub łamanych o uziarnieniu ciągłym od 0 do 31,5 mm. Stosowane są do stabilizacji gruntu, utwardzania nawierzchni, jako warstwa pomocnicza i mrozoodporna (mieszanki z kruszyw naturalnych) oraz warstwa zasadnicza (kruszywo łamane) podbudowy dróg.

 

glinaGlina – ilasta skała powstała z osadów polodowcowych zawierająca niesortowane cząstki minerałów ilastych, kwarcu, skaleni i in. o różnej wielkości. Występuje w postaci rozległych pokładów lub w formie wkładek, soczewek i przewarstwień wśród innych osadów lodowcowych. Uzyskiwana jest także w wyniku skrywki wierzchniej warstwy ziemi, gdy znajduje się pomiędzy złożem a humusem.
Zastosowanie:

  • domieszka do mieszanek nawierzchni piaszczysto-gliniastych dróg gruntowych,
  • materiał do uszczelniania np. wałów przeciwpowodziowych wyściółka izolująca do budowanych składowisk nieczystości stałych
  • glina znajduje także szerokie zastosowanie ceramice.

 

PARTNERSTWO