Coin. Centrum obsługi inwestycji nieruchomości

OBSŁUGA KOPALŃ SUROWCÓW

Nasze usługi obejmują: 
 • Pozyskiwanie nieruchomości na cele wydobywcze
 • Gospodarka złożami surowców naturalnych
 • Poszukiwanie, rozpoznanie i dokumentowanie złóż
 • Unormowania formalno-prawne własności złóż i użytkowania górniczego
 • Koncesje geologiczno-złożowe i eksploatacyjne
 • Udostępnianie i eksploatacja złóż
 • Likwidacje i restrukturyzacje zakładów górniczych
 • Rekultywacje i rewitalizacje wyrobisk pogórniczych
 • Tworzenie konsorcjów inwestycyjnych w celach poszukiwania i eksploatacji złóż
 • Specjalistyczne usługi szkoleniowe i organizacji konferencji branżowych
 • Monitoring najnowszych trendów w zarządzaniu i gospodarce surowcami naturalnymi
 • Wspieranie przedsiębiorczości rynku surowcowego
 • Rozwój ekonomicznej, racjonalnej gospodarki surowcowej w oparciu o nowoczesne standardy ochrony środowiska
 • Promocja nowych rozwiązań technologicznych
 • Innowacje (organizacji, logistyki, usług, produkcji)
 • Społeczne i kulturowe aspekty przemian w gospodarce surowcowej
 • Europejska konkurencyjność i tendencje światowe rynku
 • Nowe regulacje prawne, relacje państwo-biznes
 • Finanse przedsiębiorstw surowcowych
 • Przedsięwzięcia przemysłowo-naukowe

 

PARTNERSTWO