Coin. Centrum obsługi inwestycji nieruchomości

PROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PRZY REALIZACJI INWESTYCJI

Konsultacje społeczne to niezbędny warunek przeprowadzania większych inwestycji. Ich przeprowadzenie powinno nie tylko wynikać formalnych zobowiązań, ale służyć jako forma dialogu między władzami, inwestorem i mieszkańcami. Inwestycje, nieuchronnie wiążą się z wprowadzaniem zmian zarówno w środowisku naturalnym, jak i  ingerującą w życie mieszkańców, bowiem zaburzają dotychczasowy tryb ich życia i przyzwyczajeń. Dlatego też możliwość przedyskutowania projektu, konfrontacja oczekiwań i ograniczeń wszystkich zaangażowanych stron jest niezwykle ważnym elementem w procesie lokacji i przygotowywania inwestycji, szczególnie tych największych, a zatem najbardziej problematycznych. Skutecznie przeprowadzone konsultacje mogą przyczynić się do wprowadzania najdogodniejszych rozwiązań uwzględniających realne warunki oraz pozwala uniknąć rozwiązań niepraktycznych i bezsensownych, przyczyniając się do budowania konsensusu. Nasza pracownia oferuje przygotowanie i przeprowadzenie procesu konsultacyjnego uwzględniające następujące etapy:

  • przygotowanie akcji informacyjnej,
  • dobór metody konsultacyjnej dopasowanej do specyfiki problemu,
  • opracowanie harmonogramu konsultacji,
  • przygotowanie i prowadzenie spotkania konsultacyjnego,
  • stworzenie raportu pokonsultacyjnego oraz prezentacja opinii publicznej wniosków i decyzji podjętych na podstawie procesu konsultacyjnego.
     

PARTNERSTWO