Coin. Centrum obsługi inwestycji nieruchomości

PROCEDURY ADMINISTRACYJNO-PRAWNE I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

  • Kompletowanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej
  • Opracowywanie i ustalanie założeń inwestycyjnych
  • Opracowywanie wniosków dotyczących zmian w planach przestrzennego zagospodarowania lub studium uwarunkowań w celu uzyskania pozwoleń inwestycyjnych
  • Ustalanie możliwości rozszerzenia inwestycji poprzez badanie stanów własności gruntów sąsiednich
  • Pośrednictwo w zakupie i negocjacjach, wstępne szacowanie wartości nieruchomości pod kątem zakupu i możliwości jej wykorzystania
  • Weryfikacja dokumentów własnościowych nieruchomości oraz zapisów umów
  • Planowanie i realizacja wniosków podziałowych nieruchomości w celu zwiększenia efektywności jej komercyjnego wykorzystania
  • Opracowywanie planów inwestycyjnych terenów wpisanych do rejestru zabytków w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków
  • Reprezentowanie inwestorów w procesie prywatyzacji Spółek Skarbu Państwa
  • Regulacja stanów prawnych, zakładanie ksiąg wieczystych

PARTNERSTWO