Coin. Centrum obsługi inwestycji nieruchomości

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI

 • Grunty rolne jako inwestycja kapitałowa – porady, wyszukiwanie gruntu
 • Badanie możliwości późniejszego komercyjnego wykorzystania i ewentualnej zmiany klasyfikacji gruntów, odralnianie
 • Wstępne szacowanie korzyści finansowych
 • Opracowywanie możliwości rekultywacji terenów zdegradowanych w celu przywrócenia im właściwości rolniczych
 • Badanie stosunków wodnych, gęstości gleby, składu chemicznego i jej zasobności
 • Uzyskiwanie pozwoleń wodno prawnych i opinii środowiskowych
 • Odtwarzanie i regulacja stosunków wodnych na zrekultywowanych gruntach rolnych
 • Monitorowanie inwestycji drogowych i kolejowych pod kątem możliwości wykorzystania gruntów sąsiednich
 • Planowanie inwestycji i uzyskiwanie pozwoleń inwestycyjnych
 • Opracowywanie możliwości inwestycyjnych z uwzględnieniem zachowania rolniczego charakteru nieruchomości
 • Rekultywacja gruntów pokopalnianych i przywracanie im funkcji rolniczych

 

PARTNERSTWO