Coin. Centrum obsługi inwestycji nieruchomości

Jesteś na: Strona główna / Aktualności / Otwarcie kopalni w Gryźlinach

OTWARCIE KOPALNI W GRYŹLINACH

22.10.2015

   GRYŹLINY 1

     Otwarcie nowej kopalni w okolicach Olsztynka.

   W maju 2015 roku na podstawie wcześniej wydanej decyzji Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego GW.7422.70.2014 otworzyliśmy nowy  Zakład Górniczy  Gryźliny 1. Zakład zajmuje się wydobyciem, mieszaniem, obrabianiem  oraz sprzedażą kruszywa naturalnego oraz łamanego, które posiada szerokie zastosowanie w budownictwie drogowym oraz wszelkiego rodzaju obiektach budowlanych według normy PN-EN 13242. Cechy charakterystyczne dla piasków skaleniowo-kwarcowych to wysokie możliwości zagęsczające wynikające z kształtu poszczególnych ziaren kruszywa a także niska zawartość pyłów. Posiadamy zrónicowany asortyment nadający się do produkcji różnego rodzaju zapraw murarskich i tynkarskich. Wykonywania zasypów, nasypów i podsypek piaskowych w budownictwie drogowym i obiektach budowlanych.

 Na wszystkie sprzedawane kruszywa wydajemy certyfikaty europejskie - CE i deklaracje właściwości użytkowych, które zgodnie z obecnymi przepisami prawa są wymagane przez nadzór budowlany zarówno od przedsiębiorców jak i osób prywatnych. 

   Dużym atutem Kopalni jest jej położenie gdyż dzięki temu mieszkańcy Olsztynka oraz pobliskich miejscowości mogą zaopatrywać się w potrzebne im kruszywo np. do budowy domów, dróg itd. Zaletą jest również dostarczanie kruszywa dla Nadleśnictw oraz Leśnictw Nas otaczających co ma korzystny wpływ na polepszenie jakości dróg leśnych w powiecie.    

    Nad jakością naszych kruszyw czuwa grono specjalistów wykonujących laboratoryjne badania kontrolne oraz   sprawujących zakładową kontrolę produkcji. W celu jak najlepszej obsługi kontrahentów staramy się ciągle podnosić kwalifikacje personelu. Jest to jedno  z  priorytetowych zadań dla naszego przedsiębiorstwa.

PARTNERSTWO