Coin. Centrum obsługi inwestycji nieruchomości

Jesteś na: Strona główna / Aktualności / Barbórka 2011

BARBÓRKA 2011

04.12.2011

górnik 4. grudnia jest Świętem Patronki górników i innych zawodów w które wpisane jest ryzyko i niebezpieczeństwo. Tradycyjne Barbórka świętowana jest w trakcie Karczmy piwnej- uroczystego zebrania na którym w atmosferze braterstwa przyjmuje się do górniczego grona nowych adeptów oraz przy odświętnym jadle – tradycyjnej golonce i piwie, dowcipem i pieśnią celebruje się ten wyjątkowy dzień.
Zwyczaj Karczmy Piwnej wywodzi się z XIX wiecznych uczelni górniczych, gdy ukształtował się szcze-gólny porządek owej uroczystości. Jest to zebranie odbywające się zazwyczaj w karczmie, wyłącznie w gronie męskim; rozpoczyna się uroczystym pochodem lisów – czyli adeptów górniczego stanu, którzy stawali się pełnoprawnymi członkami grona gwarków po symbolicznym „skoku przez skórę” – dawny atrybut górniczy. Uroczystość to także okazja do podsumowania poprzedniego roku i podkreślenia wyjątkowych więzów łączących górnicą brać. Oprócz określanej tradycją części oficjalnej w programie obchodów przewidziana jest biesiada, podczas której podzieleni na Wyższą i Niższą Tablicę Piwną gwarkowie rywalizują ze sobą w rozmaitych konkursach, a werdykt ogłasza wybrane wcześniej wspólnie prezydium.
Odpowiednikiem męskiej imprezy są Babskie Combry - imprezy wyłącznie żeńskie. W barwnych strojach, przy winie, pieśni i żartach świętują kobiety, a kulminacyjnym punktem zabawy jest rozszarpanie słomianej kukły symbolizującej mężczyznę… Niekiedy obie imprezy – żeńska i męska spotykały się w trakcie nieoficjalnej części obchodów, za szczególnym pozwoleniem Prezydium i po ogłoszeniu „amnestii piwnej”.

Zespół COIn, podlegający w znacznej części prawu górniczemu, również świętował Barbórkę. W gościnnych progach Ekofarmy Vitalis, na piwnej biesiadzie zebrali się pracownicy Kopalni Nowa Wieś oraz przyjaciele Zakładu. My, górnicy odkrywkowi, postanowiliśmy jednak nieco złagodzić ryt tradycji i zaprosić do udziału także żeńską część personelu. Dostojne Prezydium ogłosiło zatem „amnestię piwną” i przy tradycyjnym kuflu rozpoczęła się biesiada. Nie zabrakło na niej Hymnu Górniczego, rywalizacji Tablic Piwnych, wspólnych toastów, śpiewów i zabawy. Zgodnie z tradycją możemy zatem rzec: „W piwnej karczmie nam upływa czas pełen uciechy, w beczkach piwa zaś ubywa - nie próżnują strzechy”.
Składając górnicze pozdrowienia, z okazji Barbórki wszystkim górnikom składamy najserdeczniejsze życzenia bezpiecznej i spokojnej pracy.


Zespół Centrum Obsługi Inwestycji nieruchomości

barbórka

PARTNERSTWO