Coin. Centrum obsługi inwestycji nieruchomości

Jesteś na: Strona główna / Aktualności / Współpraca z Energopol S.A

WSPÓŁPRACA Z ENERGOPOL S.A

22.10.2015

Rozpoczęcie współpracy z Energopol S.A

          Od Września 2015r. podjęliśmy współpracę z przedsiębiorstwem ENERGOPOL-Szczecin S. A. wykonawcą drogi ekspresowej S51 z Olsztyna do Olsztynka - łącznik S7. Jesteśmy dumni, że nasze przedsiębiorstwo wniesie swój wkład w budowę  jednego  z najważniejszych traktów komunikacyjnych w województwie warmińsko – mazurskim. Dzięki tej inwestycji stolica Warmii i Mazur zostanie połączona z siecią dróg ekspresowych w kraju. Naszym zadaniem jest  dostarczanie kruszywa spełniającego odpowiednie wymagania i określone normy konieczne do  budowy w/w drogi. Dzięki wcześniejszym doświadczeniom przy dostarczaniu kruszywa na budowę drogi S-7 nasza firma posiada niezbędną wiedzę do obsługi tak dużej inwestycji.  

       Przebieg drogi:

Początek trasy znajduje się za skrzyżowaniem z droga powiatową nr 1370N w Tomaszkowie, koniec trasy znajduje się w miejscowości Ameryka na styku z wybudowaną obwodnicą Olsztynka.

      Zakres inwestycji:

Projekt rozbudowy drogi krajowej 51 do parametrów drogi klasy S obejmuje:

- likwidację kolizji z urządzeniami obcymi,

- budowę dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu (docelowo 3 pasy w każdym kierunku),

- budowę 19 obiektów mostowych - w tym 9 przejść dla zwierząt  dużych, średnich i małych

- przebudowę dróg bocznych krzyżujących się z drogą S51,

- przebudowę istniejącej drogi krajowej na włączeniu,

- budowę dwóch węzłów drogowych,

- budowę dróg zbiorczych dla ruchu lokalnego między miejscowościami,

- budowę dróg dojazdowych gruntowych,

- budowę kanalizacji deszczowej wraz z systemem urządzeń podczyszczających wody opadowe,

- budowę 3 zbiorników o charakterze inflitracyjno-retencyjnym,

- przebudowę istniejących i budowę nowych przepustów pod jezdnią główną, łącznicami, drogami zbiorczymi i dojazdowymi – łącznie 26 przepustów – w tym 6 przejść dla zwierząt drobnych,

- budowę oświetlenia ulicznego na projektowanych węzłach drogowych,

- budowę ekranów akustycznych przy zbliżeniach do miejscowości

- budowę obwodnicy msc. Dorotowo po nowym śladzie

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

-  wykonanie osłon energochłonnych w miejscach rozdzielenia jezdni

 Obiekty inżynierskie:

- 10 wiaduktów (w tym 1 do przebudowy w Dorotowie)
- 6 mostów
- 4 przejścia dla zwierząt

      Węzły:

- węzeł  „Stawiguda” zlokalizowany w km 101+620 typu WB "karo"

- węzeł „Gryźliny” zlokalizowany w km 107+306 typu WB "trąbka"

      Ochrona środowiska

- przejścia dla zwierząt niezbędne dla bezpiecznej migracji zwierzyny,
- urządzenia podczyszczające wody opadowe spływające z pasa drogowego,
- ekrany akustyczne

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERSTWO